Christian Carlsen / CCA

CHRISTIANCARLSEN arkitektfirma

Christian Carlsen project (CCA project) :


Bornholms Museum

PROJEKT: Bornholms Museum

TYPE:Offentligt Byggeri, Tilbygning

PROJEKTTYPE: Åben Konkurrence

STØRRELSE: Nybyggeri 3500 m2 + Renovering 1600 m2

BYGHERRE: Bornholms Museum

PROJEKT TEAM: Christian Carlsen, Robin Kromann

PLACERING: Rønne, DK

STATUS: Afgjort

ÅR: 2003

Idé: Forslaget koncentrerer bygningsmassen i højden, således at der frigives et betydeligt areal til bypladsen samt et stort areal til museumshaven, der indgår i selve museumsoplevelsen. Udstillingstårnet skyder sig op over den resterende bygningsmasse og bliver et markant pejlemærke, der eksponerer museet i bybilledet. Bygningens højde bevirker, at anlægget indgår i skalamæssig dialog med det gamle elværk (det fremtidige kulturhus), kirken og den tidligere tekniske skole –områdets monumenter. Dette er med til at etablere og videreføre en urban karakter for området – en slags ny begyndelse, snarere end en underlæggelse í forhold den eksisterende kontekst.

Taget fungerer som det samlende led mellem alle museets volumener. Under taget placeres de servicerende funktioner. På tagfladen er en museumshave. Det store tag har høje, transparente glasfacader, der således byder gæsterne ind og skaber et flow på tværs af huset gennem foyeren. Tårnets karakter er tillukket med horisontale facadebånd af indfarvet beton med relief og matteret glasbånd der lukker lys ind i gallerierne.

Volumenerne vil have en mystisk, dragende karakter med deres lagdelte karakter der giver mindelser om geologiske lag af aflejringer der er så vigtig en del af historien om Bornholm.

Den eksisterende hovedbygning indrettes til selvstudiefunktionerne – de åbne magasiner og arkiver, bibliotek, IT og skoletjeneste – idet hovedbygningen med sin struktur er velegnet til rolig fordybelse og selvstændig udforskning i klassiske omgivelser. Udstillingstårnet, der er en mere fleksibel struktur, anvendes til udstillingerne.

undefined

Design and Flash development by : robert haff www.rohaje.dk


You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH