Christian Carlsen / CCA

CHRISTIANCARLSEN arkitektfirma


CC Arkitektur

CCA har den opfattelse at hvert projekt er et nyt eventyr med sine egne præmisser, sit eget sted og egen dagsorden.

Det betyder at vi har en Konceptuel tilgang til arkitekturen frem for en Stilistisk. I stedet for at have en stil man presser ned over hvert projekt er den konceptuelle tilgang en velovervejet men mere frigjort tilgang til løsningen.

Der er mange kulturelle og ideologiske påvirkninger i vores projekter og den specifikke tilgang altid har været vigtigere end en stilistisk tilgang. Stil kan hjælpe en med at sælge sine projekter fordi de bliver ”brandet” men det er også svagheden. Projekterne bliver i stedet et ”frosset motiv” der lægges ned over steder og situationer og risikerer at ende som parafraser.

Konceptet skal være et landskab man kan bevæge sig rundt i gennem den proces det er at udvikle et projekt, ikke være en knage at hænge projektet på. Resultatet opstår som en materialisering af denne procesorienterede tilgang.

CCA interesserer for arkitektur der er teoretisk funderet. Det arkitekturteoretiske begrebsapparat opfattes således at teorierne må anvendes hvor de er relevante. De applikeres på projekterne fordi de hver især har egne egenskaber der bidrager til at forstå projekternes betydninger og udkrystallisere muligheder.

At der er temaer der går igen igennem vores projekter skyldes at vi ikke kan sige os fri for at interessere os for bestemte emner der bliver ved med at dukke op i vores arbejde. Vi ser det som et resultat af tilgang frem for en stil.undefined

Design and Flash development by : robert haff www.rohaje.dk


You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH