Christian Carlsen / CCA

CHRISTIANCARLSEN arkitektfirma

Christian Carlsen project (CCA project) :


Kolt

PROJEKT: Boligområde i Kolt

TYPE: planlægning

PROJEKTTYPE: inviteret Konkurrence

STØRRELSE: 27600 m2

BYGHERRE: Boligforeningen Århus Omegn, Brabrand Boligforening, Hoffmann Ejendomme

PROJEKT TEAM: Christian Carlsen, JWH Arkitekter, Kjær & Richter

PLACERING: Kolt, DK

STATUS: Afgjort

ÅR: 2004

Koncept: Bebyggelsens 4 områder knyttes sammen af det store let bølgende terræn, hvorpå en række øer af bebyggelse er placeret. På tværs af det langstrakte konkurrenceområde deler et skovbryn området i to. Dette tydelige landskabselement markerer ankomsten til boligkvartererne og fungerer som et synligt landmark, uanset hvor i bebyggelsen man befinder sig. Skovbrynet er således også det samlende element i bebyggelsen.

Bebyggelsen består af en række lokale enklave-bebyggelser og punkthuse placeret på det bølgende terræn, orienteret således at der opstår langstrakte rum i form af grønne bånd både i øst-vestlig og Nord-sydlig retning.

På grund af det landskabsmæssige potentiale har det været væsentligt at finde frem til bebyggelsesstrukturer der inddrager landskabet i placeringen af den enkelte bolig.Bebyggelsesenklaverne er formet som U-er der vender åbningerne mod hinanden. Dette bebyggelsesmønster danner fælles pladsrum med mindelser om gårdspladser og i andre tilfælde om pladser og torve, er de det samlende element for boligerne. Man bor således ikke ved en vej men omkring en plads eller et brugsrum der danner rammen om et valgfrit fællesskab.

Grønninger mellem enklaverne danner serier af interne landskabsrum der gør at hver enkelt bolig samtidig orienterer sig mod landskabet. Samlet bevirker dette bebyggelsesmønster at den enkelte boligenhed på den ene side bliver knyttet til kvarterets fællesskab på den anden side til landskabet og de store rum.

undefined

Design and Flash development by : robert haff www.rohaje.dk


You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH