Christian Carlsen / CCA

CHRISTIANCARLSEN arkitektfirma

Christian Carlsen project (CCA project) :


ON-fill mejlgade

PROJEKT: Mejlgade ON-fill

TYPE: bolig, tilbygning

STØRRELSE: 107m2

BYGHERRE: Kristian Friesgaard Christiensen

PROJEKT TEAM: Christian Carlsen, Thomas Bonde

PLACERING: Mejlgade, Århus

STATUS:

ÅR: 2007

Det eksisterende hus er i princippet et fritstående hus der er opført i en fragmenteret kontekst af forskellige bygningstypologier, højder, stilistiske udtryk og geometrier.

Løsningsforslaget tager udgangspunkt i denne konfiguration, men respekterer det oprindelige hus form.

Det eksisterende tag og tagkonstruktion fjernes. Tilbage står bygningskroppen med gavl enderne. Tilføjelsen til huset består af en mindre bygningskrop der lægges oven på huset.

Konceptet respekterer den eksisterende bygnings geometri ved at undgå at skære sig ind i den oprindelige figur og fremhæve “sammenføjningen” af to bygningskroppe fra hver deres tid og med hver deres udtryk.´

Det tilføjede bygningselement er udformet som ét homogent objekt, beklædt i ét samlende materiale.

Den tilføjede form opstår principielt som et spejlet motiv over den figur der opstår i gavlen danner en 3-dimensionel figur.

Formen har en række egenskaber i forhold til den kontekstuelle situation.

I forhold til skelgrænserne mod øst og nord er der kun mulighed for at have facadevinduer mod vest (gårdens indre) .

Tagrejsningen danner indvendigt et skulpturelt, smukt rum. Der etableres et stort nordvendt atelierlys i tagfladen hvilket giver et blødt og behageligt lys i rummet mod syd på 2. sal. Ligeledes etableres der et ovenlys over trappen der fremhæver bevægelsen mellem de to niveauer.

undefined

Design and Flash development by : robert haff www.rohaje.dk


You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH