Christian Carlsen / CCA

CHRISTIANCARLSEN arkitektfirma

Christian Carlsen project (CCA project) :


østerbrogade 54PROJEKT: Østerbrogade 54 TYPE: Erhverv, Konvertering STØRRELSE: 300m2 BYGHERRE: Niels Jørn Garder PLACERING: Østerbrogade 54, København, DK STATUS: Opført ÅR: 2005-2006 SAMARBEJDSPARTNERE: Deli-cious, Niels Baere, HUS-arkitekter Konverteringen af Østerbrogade 54 er et studie i hvordan man kan anvende de mange kvadratmeter der ligger gemt under jorden, i gamle eksisterende ejendomme, i den indre by.Lokalerne er fordelt over 3 etager, hvor den øverste oprindelig lå i niveau med gaden, mens størstedelen af kvadratmetrene lå gemt under jorden.Funktionsprogrammet var en delikatessebutik i indgangsetagen samt en restaurant og de tilhørende servicefaciliteter i de nederste etager.Opgaven var således at udnytte det store rum der lå under jorden således at man får dagslyset ind i det underjordiske rum samt visuel kontakt med gaderummet.Konceptet der skulle realiseres for få penge skulle være enkelt men effektfuldt.Ideen blev således at man hævede den øverste etage, således får visuel kontakt mellem Østerbrogade og rummet nedenunder og samtidig får dagslyset ind og sender det videre med lys-reflektorer. De eksisterende lysgrave, der i mange år havde været lukket, blev genåbnet og inddraget som en del af rummet på niv. -1. Dette opnås ved at lægge glas i fortovet, henover de eksisterende lysgrave.Det blev en arkitektonisk målsætning at få mest muligt dagslys til det underjordiske opholdsrum. Dette blev opnået ved at etablere nogle store lys-reflektorer i ubehandlet rustfri stål. De 4 store skråtstillede flader som måler 3m x 2,5m kaster dagslyset ind under det indskudte dæk. Virkningen er så effektiv at man på en almindelig klar dag, har så meget dagslys, at man ikke behøver at supplere med elektrisk lys. Det arkitektoniske tema anvender transparente og reflekterende flader som hjælper lyset og udvider rummet, samt skaber kig på tværs af de forholdsvis trange lokaler. I konverteringsbegrebet ligger, at der ikke tale om en restaurering men en pragmatisk tilgang hvor de eksisterende rammer skrælles ned til sine basale bestanddele og genanvendes som en ”white-box”. De to eksisterede dæk samt tidens tilføjelser af skillevægge og bygningsdele blev fjernet.Anvendelsen af materialer er ikke ”Hi-tech” stil, hvor det er dyrkelse af raffinerede bygningsdetaljer, men snarere, at de tilføjede bygningselementer applikeres og ekspandere de eksisterende rum og ligger som et nyt, flydende lag der fortæller historien om at en konvertering har fundet sted. Baglokalet er indrettet til køkken, kontor og velfærdsfaciliteter. Den nederste etage er anvendt som lager og teknikrum for den mekaniske ventilation. Toiletterne der ligger gemt helt ind under den store karrebygning gemmer på en lille overraskelse der står i kontrast til butikkens og restaurantens lyse rum. undefined

Design and Flash development by : robert haff www.rohaje.dk


You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH