Christian Carlsen / CCA

CHRISTIANCARLSEN arkitektfirma

Christian Carlsen project (CCA project) :


Rønde Nord - Landskabsbyen

PROJEKT: Rønde Nord - Landskabsbyen

TYPE: planlægning

PROJEKTTYPE: Åben Konkurrence

STØRRELSE: 56 Ha

BYGHERRE: Rønde Kommune

PROJEKT TEAM: Christian Carlsen, Robin Kromann, Lotte Green Jensen

PLACERING: Rønde, DK

STATUS: Afgjort

ÅR: 2003

Koncept – Landskabsbyen. Bebyggelsen er tænkt som en porøs struktur: Et konglomerat af kulturlandskab og boligområde, hvor kontakten til naturen og landskabet er den primære kvalitetsgiver til området.

Strukturen består af en række bebyggelsesbånd, placeret i landskabets to hovedrum. De smalle bebyggelser sikrer alle boliger har direkte kontakt og adgang til naturen. Bebyggelsesbåndene er placeret efter topografi en således at landskabstrækkene forstærkes.

Det terræn som ligger mellem bebyggelserne er tænkt som et engareal uden den store bearbejdning. Terrænet er ikke et overskudsareal men et terræn som anvendes til forskellige formål. Områderne kan dyrkes som landbrugsjord, anvendes som græsningsarealer for husdyr eller ligge hen som engarealer. Der er således ikke tale om samme anvendelse for hele området, men lokale felter som udlægges til forskellige anvendelser.

Udsigten fra vejene giver udsyn over landskabet på langs og på tværs. Fra bebyggelsens haver er der direkte adgang til engarealerne og det store landskab.

I den store skala er det udsigten som får lov at komme ind i boligen. Man er sikret lange kig hen over de grønne arealer eller ud i horisonten.

undefined

Design and Flash development by : robert haff www.rohaje.dk


You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH