Christian Carlsen / CCA

CHRISTIANCARLSEN arkitektfirma

Christian Carlsen project (CCA project) :


Dragørs Ansigt mod Øresund

PROJEKT: Dragørs Ansigt mod Øresund

PROJEKTTYPE: Åben konkurrence – 2. Præmie

TYPE: Planlægning

STØRRELSE: 4 Ha

BYGHERRE: Dragør Kommune

PROJEKT TEAM: Christian Carlsen, Robin Kroman

PLACERING: Dragør havnefront

STATUS: 2. præmie

ÅR: 2002

PUBLICERET: TV2 Lorry d. 12.12.02.

Se Dommerbetænkning

Konceptet er en plan, der med en hoveddisponering samt billeder og et sæt grundregler der er med til at slå en tone eller en stemning an for havnens udbygning. Der er således ikke tale om et dogmatisk facit, men et katalog eller en “råfilm” der kan klippes fra og klippes til ved anvendelse af regelsættet. Et landskab af muligheder er lagt ud.

Vores koncept opererer overordnet på 4 niveauer: landskabet, strukturen, og bygningstypologien. Fjerde og sidste; strategien for udbygningen.

Landskabet

Det nye havneområde udlægges som en klart defineret bygningsstruktur af volumener stillet på en flade af asfalt eller stabilgrus. Denne flade tegner en skarp grænse mellem græs-engen og det nye havne område.

Denne landskabelige behandling har for øje at lade de enkelte bygningsområder fremstå præcist op mod hinanden og “fortælle hver sin historie”.

Bygningsstrukturen

Bygningsstrukturen er en klar og veldefineret ”envelope”. Inspirationen til vores bygningsstruktur kommer fra mindre industrihavne. Vi foreslår derfor en konsekvent bygningstypologi bestående af små ensartede træhaller.

Programmet blander funktionerne inden for denne struktur.

Lige så vigtig som bygningerne er rummet mellem bygningerne. Den udifferentierede flade mellem husene er gjort så bred, at de forskellige funktioner kan trække ud i dette offentlige rum og være med til at aktivere det.

Bygningstypologien

Træhaller er en højst anvendelig bygningstypologi. De fremstår således med et ensartet udtryk men kan rumme vidt forskelligt indhold. Der kan bygges 2 etager eller dobbelthøje rum. Der kan være tale om værksteder, butikker, vandrehjem eller boliger. Det er væsentligt at hallerne fremstår med en vis grad af transparens så indholdet eksponeres og er med til at give et hverdagsliv til området.

Udbygningen

Det ligger i sagens natur at området udbygges over tid. Strategien er et komplekst miks af midlertidige og blivende programmer der fungerer i symbiotiske relationer.

undefined

Design and Flash development by : robert haff www.rohaje.dk


You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH